0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

Stránka byla vytvořena a je spravována organizací KreBul,o.p.s.

Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj

je informační a kontaktní centrum pro dobrovolníky, neziskové i příspěvkové organizace, obce, školy, firmy...

Regionální dobrovolnické centrum

pro Jihočeský kraj

Projekt „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724, je spolufinancován z Evropské unie (EU), Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Odebírejte novinky